Hankerton Defibrillator Rota

01 Oct	02 Oct		Jane
08 Oct	09 Oct		Dave
15 Oct	16 Oct		Huw
22 Oct	23 Oct		Lorraine
29 Oct	30 Oct		Peter
05 Nov	06 Nov		Simon
12 Nov	13 Nov		Mary
19 Nov	20 Nov		Jane
26 Nov	27 Nov		Dave
03 Dec	04 Dec		Huw
10 Dec	11 Dec		Lorraine
17 Dec	18 Dec		Peter
24 Dec	25 Dec		Simon
31 Dec	01 Jan		Mary
07 Jan	08 Jan		Jane
14 Jan	15 Jan		Dave
21 Jan	22 Jan		Huw
28 Jan	29 Jan		Lorraine
04 Feb	05 Feb		Peter
11 Feb	12 Feb		Simon
18 Feb	19 Feb		Mary